FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
18 562 930 Kč
Nedaňové příjmy
4 769 000 Kč
Přijaté transfery
416 100 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
17 033 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 790 030 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
260 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
17 033 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 790 030 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
260 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč