FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
22 182 610 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 746 835 Kč
4
Přijaté transfery
2 052 999 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
22 816 412 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 717 694 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 727 032 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
220 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 816 412 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 717 694 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 727 032 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
220 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč