FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
20 862 930 Kč
Přijaté transfery
9 883 594 Kč
Nedaňové příjmy
4 769 000 Kč
Kapitálové příjmy
200 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
18 486 855 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
14 364 476 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 858 153 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
291 040 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
18 486 855 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
14 364 476 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 858 153 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
291 040 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč