FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
25 817 120 Kč
4
Přijaté transfery
9 927 382 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 808 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
40 617 006 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 773 233 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 450 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
388 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
40 617 006 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 773 233 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 450 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
388 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč