FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
19 581 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 749 000 Kč
4
Přijaté transfery
448 637 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
15 716 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 500 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 430 637 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
360 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 716 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 500 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 430 637 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
360 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč